Program Sysel

245 Vracíme Sysla obecného polské přírodě.

Zoologická zahrada v Opoli společně se zoologickou v Poznaní a koordinátorem programu - Polskou asociaci ochrany životního prostředí „Salamandra” realizuje program chovu a reintrodukce syslů obecných – lat. Spermophilus citellus v Polsku.

Hlavním cílem programu je vracení do polské fauny samostatně se obnovující populace sysla obecného, který vyhynul na území našeho státu pravděpodobně v sedmdesátých letech 20. století.
Sysel obecný:
hlodavec zemní malých rozměrů, člen rodiny veverkovitých. dává přednost suchým lokalitám s nízkou trávou (step) jako např.: golfové hřiště, letiště, pole a ostatní travnaté plochy. žije v koloniích, které můžou být malé, složené s jedné nebo několika rodin resp. ve velké kolonií s několika tisící jedinců. každý dospěly jedinec má vlastní noru, která v některých případech dosahuje hloubky 2 metrů. je aktivní přes den, noc přespává v norách na zimu udělá zásoby tuku, nikoliv obilí, protože přes zimu hibernuje. Ve spánku dokáže strávit šest měsíců.

Sysel obecný je kvalifikován jako kriticky ohrožený druh a podléhá ochraně na celém území Polské republiky. Jeho ochrana má přednost před veškerými hospodářskými potřeby a tento druh vyžaduje aktivní ochranu.

V letě roku 2005 v lokalitě původního výskytu v obci Kameň Slezský (opolské vojvodství) bylo vypouštěných prvních 79. syslů, v následujícím roce 100. jedinců a v roce 2007 dalších několik desítek. Sysly pocházely z chovu v ZOO v Poznaní.

V roce 2007 bylo napočítaných už vice než 300. obydlených syslích nor, co svědčí o úspěchu tohoto programu.

V letech 2008 až 2010 sysly byly vypouštěné na louku v obci Glebowice (dolnoslezské vojvodství) a v letech 2010 a 2011 – v Jakubowě Lubiňským (dolnoslezské vojvodství).

© 2018 ZOO Opole