Zvířata

Současně v naší ZOO pobývá 290 druhu zvířat v celkovým počtu 1553 jedinců (30.06.2017):
Savců / Mammals 86 druhů, 423 kusů
Podívejte se na seznam druhů: Savci

Ptáků / Birds 81 druhů, 414 kusů
Podívejte se na seznam druhů: Ptáci

Plazů / Raptiles 22 druhů, 111 kusů
Podívejte se na seznam druhů: Plazi

Obojživelníků / Amphibians 34 druhů, 371 kusů
Podívejte se na seznam druhů: Obojživelníci

Ryb / Fisch 2 druhů, 234 kusů
Podívejte se na seznam druhů: Ryby

Bezobratlovců / Invertebrates 65 druhů
Podívejte se na seznam druhů: Bezobratlí

© 2018 ZOO Opole