Vstupenky

Ceny vstupenek

běžné vstupné - 22 PLN
vstupenka se slevou - 15 PLN

Rodinná vstupenka (2 + 3) - 60 PLN


Celoroční předplatné:
běžné vstupné - 100 PLN
vstupenka se slevou - 60 PLN
Snížené vstupné bude poskytnuto následujícím osobám:
 • dětem po ukončení 3 let;
 • žákům základních škol, žákům ZŠ II. stupně, žákům denních středních škol, žákům denních pomaturitních škol a studentům denních vyšších škol do 26 let;
 • dohodcům, lidem se zdravotním postižením a lidem v předčasné penzi.

  Bezplatné vstupné bude poskytnuto následujícím osobám:
 • dětí do tří let;
 • pedagogickému dozoru a doprovodu nejméně desetičlenných školních skupin;
 • průvodcům polské turistické organizace "PTTK";
 • dětem a mládeží, které nemají povinnost navštěvovat školu z důvodu nemoci resp. postižení a také dětem a mládeží do 24 let navštěvujícím zvláštní školy, dětem navštěvujícím zvláštní mateřské školy a jejích pečovatelům i žákům tzv. školy života a doprovázejícím pečovatelům;
 • osobám nad 16 let těžce postiženým, úplně neschopným pracovat a neschopným samostatně existovat, osobám zařazeným k I. třídy postižení včetně jejích doprovodu;
 • organizovaným skupinám dětí z dětských domovů, domů denní péče, sociální péče a zdravotně – pečovatelských středisek.

  Následující doklady potvrzují nárok na poskytnutí slevy a k bezplatnému vstupu:
 • platná školní resp. studentská průkazka;
 • doklad o předčasné penzi, důchodu resp. občanský průkaz s přiloženou stvrzenkou o obdrženým důchodu resp. předčasné penzi;
 • doklad potvrzující zdravotní postižení;
 • platná průkazka průvodce polské turistické organizace "PTTK";
 • písemný seznám dětí z dětského domova aneb výchovného ústavu podepsaný jejích ředitelem.

 • © 2018 ZOO Opole